معنی کلمه تخوخت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تخوخت . [ ت ُ خو خ َ ] (ع مص ) ترش گردیدن خمیر. (آنندراج ). رجوع به تخوخة شود.