معنی کلمه قارلق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قارلق . [ ل ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان . در 44هزارگزی خاوررزن و 8هزارگزی شمال راه عمومی رزن به نوبران . موقعیت جغرافیائی آن کوهستانی و سردسیر است . 775 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات و صیفی و حبوبات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان قالی بافی است . راه مالرو دارد. در تابستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).