معنی کلمه هوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هوس . [ هََ وَ ] (اِخ ) دهی است از بخش فریمان شهرستان مشهد. دارای 390 تن سکنه ، آب آن از قنات و محصول عمده اش غله ، میوه و چغندر است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).