معنی کلمه ضراغم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضراغم . [ ض َ غ ِ ] (ع اِ) ج ِ ضِرغام .