معنی کلمه زنیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زنیر. [ زَ ] (ص ) عاقل و هوشیار و دانا و زیرک . (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس ).