معنی کلمه فکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فکان . [ ف َ ](اِخ ) دهی است از بخش گرمسار شهرستان دماوند، دارای 209 تن سکنه . آب آن از حبله رود و محصول عمده اش غله ،پنبه ، بنشن و لبنیات است . ساکنان از طایفه ٔ اصانلو و الیکائی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).