معنی کلمه سرای ششدر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرای ششدر. [ س َ ی ِ ش َ / ش ِ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از دنیاست به اعتبار شش جهت که بالا و پایین و پس و پیش و چپ و راست باشد. (برهان ) (آنندراج ).