معنی کلمه ذبلاًذابلا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذبلاًذابلا. [ ذَ لَن ْ ب ِ ] (ع اِ مرکب ) ذبلا ذبیلا؛ نفرینی است ، بمعنی . اَلزَمه اﷲ هلاکا.