معنی کلمه نخچیرسوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نخچیرسوز. [ ن َ ] (نف مرکب ) آنکه در صید و شکار اسراف میکند. (از ناظم الاطباء).