معنی کلمه لوازل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوازل . [ زِ ] (اِخ ) آنتوان . فقیه فرانسوی ، مولد بووه (1536-1617 م .).