معنی کلمه قزل درق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قزل درق . [ ق ِ زِ دَ رَ ] (اِخ ) (قزل دره ) دهی جزء دهستان خان اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد واقع در 11 هزارگزی جنوب باختری هروآباد و 5 هزارگزی شوسه ٔ هروآباد به میانه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل است . سکنه 181 تن . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و سردرختی . شغل اهالی زراعت و کارگری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).