معنی کلمه لواردان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لواردان . [ ] (اِخ ) تیره ای ازشعبه ٔ شیبانی ایل عرب (از ایلات خمسه ٔ فارس ). (جغرافیای سیاسی کیهان ص 87). رجوع به طایفه ٔ شیبانی شود.