معنی کلمه ژست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژست . [ ژِ ] (فرانسوی ، اِ) حرکت و جنبش تن عموماً و دست خصوصاً گاه سخن گفتن و اشاره . حالت و حرکت یا حرکات خاص که به دست یا سر یا تن دهند.