معنی کلمه وادی حلفا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی حلفا. [ ح َ ] (اِخ ) قصبه ای است در منتهای جنوبی صعید، واقع در 384 هزارگزی جنوب غربی استان نوبه و ساحل شرقی نیل که 3445 تن سکنه دارد و محصول آن حلفا است که در قدیم از آن نوعی حصیر زیبا می بافته اند و امروز الیاف آن را به کارخانه های اروپا صادر می کنند. (از قاموس الاعلام ترکی ج 6).