معنی کلمه کرسپ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرسپ . [ ک َ رَ ] (اِ) کرفس . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به کرفس شود.