معنی کلمه زنوبیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زنوبیا. [ زِ ن ُ ] (اِخ ) رجوع به زنوب شود.