معنی کلمه ابن ناقیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابن ناقیا. [ اِ ن ُ ] (اِخ ) ابوالقاسم عبداﷲبن محمد بغدادی . ادیب و لغوی . او دیوان رسائل و انشاآت و اشعار و چند مقاله دارد.کتاب الجمان فی تشبیهات القرآن از تألیفات اوست و کتاب اغانی را نیز مختصر کرده . مولد او به سال 410 هَ . ق . و وفات در 485 بوده است .