معنی کلمه گنجشکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گنجشکان . [ گ ُ ج ِ ] (اِخ )ده کوچکی است از دهستان گور بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت که در 50000گزی جنوب خاوری تساردوئیه و 5000گزی جنوب راه مالرو ساردئیه به دارزین واقع شده و دارای 23 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).