معنی کلمه قزقز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قزقز. [ ق َ ق َ ] (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ).