معنی کلمه قارقاقولون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قارقاقولون . (اِخ )دهی است جزء دهستان قره پشلو بخش مرکزی شهرستان زنجان در 62000گزی شمال باختری شهر زنجان و 16هزارگزی راه عمومی واقع و موقعیت جغرافیائی آن کوهستانی و سردسیر است . 99 تن سکنه دارد. آب آن از زه آب رودخانه ٔ آق کد و محصولات آن غلات و میوه جات و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).