معنی کلمه ضراس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضراس . [ ض ُ ] (ع اِ) درد دندان . (مهذب الاسماء).

کندی دندان .