معنی کلمه لوئی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوئی . اول (اِخ ) لوئی اول . لو دبونر پسر شارلمانی و هیلدگارد، مولد شاسنوی (لو اِ-گارن ) در 778 م . امپراطور مشرق و پادشاه فرانسه از 814 تا 840 م .