معنی کلمه هاشم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هاشم . [ ش ِ ] (اِخ ) ابن زید الدمشقی . محدث است . از نافع و جز او روایت دارد. عثمان بن سعید الدرامی در کتاب «الاطعمة» و ابوحاتم رازی وی را در حدیث و روایت ضعیف دانسته اند. صدقةالسمین و سویدبن عبدالعزیز وغیره از او روایت دارند. (لسان المیزان ج 6 ص 184).