معنی کلمه لاروا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاروا. (اِ) رومیان از میان ارواح مردگان آن را که بدکنش بود لاروا میخواندند. (ترجمه ٔ تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ص 501).