معنی کلمه شطار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شطار. [ ش َطْ طا ] (ع ص ) داهی . بسیار زیرک .

بسیار خبیث .

چاقوکش . (فرهنگ فارسی معین ).