معنی کلمه صیمکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیمکان . [ م َ ] (اِخ ) شهری است به فارس از کوره ٔ اردشیر خرَّه . (معجم البلدان ). نام ولایتی است از ملک فارس . (برهان ). رجوع به صمکان و سیمکان شود.