معنی کلمه قزاقز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قزاقز. [ ق َ ق ِ ] (ع اِ) قزاقز من الشی ٔ؛ اندک از چیزی (منتهی الارب )، النبذ منه . (اقرب الموارد).