معنی کلمه شط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شط. [ ش َطط ] (اِخ ) دهی است به یمامه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از معجم البلدان ).