معنی کلمه جرهم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرهم . [ ج ُ هَُ ] (اِخ ) ابن ناشر. همان جرثوم بن ناشراست . (از منتهی الارب ). رجوع به جرثوم بن ناشر شود.