معنی کلمه حرقانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرقانی . [ ح َ رَ نی ی ] (ع ص ) عمامه ٔ حرقانی ؛ دستار خاکستری رنگ . (از منتهی الارب ).