معنی کلمه صیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیل . [ ص َ ] (ع مص ) حمله کردن بر کسی . لغتی است در صول .

اندازه کرده شدن برای کسی . (منتهی الارب ).