معنی کلمه هوام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هوام . [ هََ وْ وا] (ع اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).