معنی کلمه غالیسیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غالیسیه . [ ی َ ] (اِخ ) معرب گالیس که غالیسیا نیز خوانند. رجوع به گالیس و حلل السندسیة ج 1 ص 36 و 320 شود.