معنی کلمه ظی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظی . [ ظَی ی ] (ع اِ) انگبین . عسل .