معنی کلمه شصر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شصر. [ ش ِ / ش َ ] (ع اِ)چوبی که بدان شرم ماده شتر را تنگ کنند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة).