معنی کلمه صیقلان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صیقلان . [ ص َ ق َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن ، واقع در 11 هزارگزی شمال فومن و 3 هزارگزی شمال راه شوسه ٔ صومعه سرا به رشت . این ده در جلگه واقعو هوای آن معتدل ، مرطوب و مالاریایی است . 451 تن سکنه دارد. آب آن از استخر. محصول آنجا برنج ، توتون سیگار، چای و مرغابی . شغل اهالی زراعت ، مکاری و صید است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).