معنی کلمه درگاه شیخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
درگاه شیخان . [ دَ هَِ ش َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پهلوی دژ بخش بانه ٔ شهرستان سقز واقع در 11 هزارگزی جنوب بانه و 3 هزارگزی بوین پائین . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).