معنی کلمه پهین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پهین . [ پ َ ] (ص ) فراخ و گشاده . (آنندراج ).