معنی کلمه ظؤور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظؤور.[ ظَ ئو ] (ع ص ) ظؤر. ناقه ٔ مهربان بر بچه ٔ غیر.