معنی کلمه رشون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رشون . [ رُ ] (ع ص ) گوسپندان چرنده . (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).