معنی کلمه زنگارد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زنگارد. [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان گوده است که در بخش بستک شهرستان لار واقع است و 349 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).