معنی کلمه کردکندی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کردکندی . [ ک ُ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خروسلو بخش گِرِمی شهرستان اردبیل . جلگه ای و گرمسیر است و 165 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).