معنی کلمه فغور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فغور. [ ف َ ] (اِخ ) نام یکی از پادشاهان اشکانی است . نام صحیح او پاکُر است و مورخین شرقی این اسم رامختلف نوشته اند: فقور، فغور، افقور و غیره . (ایران باستان تألیف پیرنیا ص 2348). رجوع به فغفور شود.