معنی کلمه فغستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فغستان . [ ف َ غ ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش کنار رودخانه ٔ شهرستان گلپایگان ، دارای 216 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله ، لبنیات و پنبه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).