معنی کلمه ایلا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ایلا. (اِخ ) دهی است از دهستان میان آب (بلوک شعیبیه ) بخش مرکزی شهرستان اهواز، دارای 150 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ دز و محصول آن غلات است . ساکنین از طایفه ٔ عنافجه هستند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).