معنی کلمه رشگا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رشگا. [ رِ ] (اِ) مرضی جلدی در اطفال . نام مرضی است که بیشتر در پشت گوش کودکان نوزاد و شیرخوارگان پیدا شود و چون به مداوای آن نکوشند گاهی به هلاکت کشد. سعفه . شیرینه . اگزما . (یادداشت مؤلف ).