معنی کلمه ثریاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثریاء. [ ث ُ رَی ْ یا ] (ع ص ، اِ) رجوع به ثریا شود.