معنی کلمه زنطر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زنطر. [ ] (ع مص ) بسیار شجاع و دلیر شدن .

بسیار مغرور بودن . بسیار گستاخ (تجبر شدید). (از دزی ج 1 ص 607).