معنی کلمه خارش اندام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خارش اندام . [ رِ ش ِ اَ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گر. حِکَّه . (منتهی الارب ).