معنی کلمه درقاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
درقاء. [ دَ ] (ع اِ) ابر. (منتهی الارب ). سحاب . (اقرب الموارد).